Pašvaldību kontaktpersonas

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

2018. gada rudens projektu uzsaukumu īstenot pieteikušās 36 pašvaldības: 


 Reģions

 Pašvaldība

 Kontaktpersona

Projektu iesniegšanas termiņš

Kurzeme

Liepājas pilsēta

Dace Liepa
Bērnu tiesību aizsardzības speciāliste
dace.liepa@liepaja.edu.lv
tālr. 29453817

 31.10.2018.
Plašāka informācija

 

Aizputes novads

Antra Grasmane
antra@aizpute.lv
tālr. 63459151

 25.10.2018.
Plašāka informācija

 

Priekules novads

Una Ržepicka
una.rzepicka@priekulesnovads.lv

31.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Saldus novads

Ginta Kožokaru
Saldus novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste 
ginta.kozokaru@saldus.lv
tālr. 63807917

25.10.2018. 
Plašāka informācija

 

Skrundas novads

Gita Rubežniece-Zute
Attīstības nodaļas vadītāja
gita.rubezniece@skrunda.lv
tālr. 27744900

25.10.2018. 
Plašāka informācija

 

Grobiņas novads

Linda Gube
Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu koordinatore 
linda.gulbe@grobinasnovads.lv
tālr. 63497965

31.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Alsungas novads

Daiga Kalniņa
Alsungas novada domes priekšsēdētāja 
daiga.kalnina@alsunga.lv
tālr. 27273790

22.10.2018.
Plašāka informācija

 

Kuldīgas novads

Santa Japeņina
Santa.Japenina@kuldiga.lv

 29.10.2018.
Plašāka informācija

 

Talsu novads

Daiga Feldmane
daiga.feldmane@talsi.lv
tālr. 29417402

25.10.2018.
Plašāka informācija

Latgale

Preiļu novads

Santa Ancāne-Novikova
Preiļu novada Jauniešu centra "Četri" vadītāja 
santa.ancane@preili.lv
tālr. 29327010

30.10.2018.
Plašāka informācija 
 

 

Dagdas novads

Aina Odiņeca
Dagdas novada JIC vadītāja 
bjcdagda@inbox.lv
tālr. 20071032

31.10.2018.
Plašāka informācija

 

Viļakas novads

Inese Circene
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
inese.circene@vilaka.lv
tālr. 26383909

Ginta Locāne
 Izlgītības metodiķe, PuMPuRS koordinatore Viļakas novadā
 izg.nodala@vilaka.lv
tālr. 64507213

31.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Viļānu novads

Ilga Morozova
lzglītības un kultūras lietu speciāliste
izglitiba@vilani.lv  
tālr.64605833

25.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Vārkavas novads

Iveta Poplavska
Jaunatnes lietu speciāliste 
iveta.poplavska@varkava.lv
tālr. 20004979

 26.10.2018.
Plašāka informācija

 

Rēzeknes novads

Jānis Šaudiņš
Jaunatnes lietu speciālists 
janis.saudins@saskarsme.lv
tālr. 25922018

25.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Rēzeknes pilsētas

Eleonora Ivanova
eleonora.ivanova@rezekne.lv

12.11.2018.
Plašāka informācija

 

Balvu novads

Linda Igaune
Finanšu ekonomiste 
linda.igaune@balvi.lv
tālr. 20282401

30.11.2018.
Plašāka informācija 

Rīga

Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments

Dmitrijs Zverevs
Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks 
dmitrijs.zverevs@riga.lv
tālr. 67181499

23.11.2018.
Plašāka informācija

Rīgas reģions

Lielvārdes novads

Inga Reķe
Izglītības nodaļas vadītāja 
inga.reke@lielvarde.lv
tālr. 26334028

30.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Limbažu novads

Vaira Ābele
Pieaugušo izglītības speciāliste 
vaira.abele@limbazi.lv
tālr. 29181788

22.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Kandavas novads

Inita Tamsone
Projektu vadītāja 
inita.tamsone@kandava.lv
tālr. 63107364

 18.10.2018.
Plašāka informācija

 

Ogres novads

Ieva Švēde
ieva.svede@ogresnovads.lv   
tālr. 65068764

Evija Slise
evija.slise@ogresnovads.lv
tālr. 65055384

 26.10.2018.
Plašāka informācija

Vidzeme

Kocēnu novads

Anta Šulmeistare-Tupreine
Attīstības nodaļas vadītāja vietniece 
anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv
tālr. 26102553


Mikus Krišāns
Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs 
mikus.krisans@kocenunovads.lv
tālr. 29188645.

 31.10.2018.
Plašāka informācija

 

Gulbenes novads

Lauris Šķenders
lauris.skenders@gulbene.lv
tālr. 28742807

22.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Cēsu novads

Biruta Dambīte
biruta.dambite@cesis.lv
tālr. 64161822

08.11.2018.
Plašāka informācija

 

Valkas novads

Romina Meļņika
Jaunatnes lietu specialiste 
romina.melnika@valka.lv
tālr. 29472781

31.10.2018.
Plašāka informācija

 

Rūjienas novads

Daina Roze
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja daina.roze@rujiena.lv
tālr. 25450585

25.10.2018.
Plašāka informācija

 

Valmieras pilsēta

Velga Mālkalne
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece 
velga.malkalne@valmiera.lv
tālr. 64207631.

 02.11.2018.
Plašāka informācija

 

Madonas novads

Vivita Vecozola
vivita.vecozola@madona.lv
tālr. 64860071, 26378836

12.10.2018.
Plašāka informācija

 

Alūksnes novads

Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore 
eva.aizupe@aluksne.lv
tālr. 64322402

  31.10.2018.
Plašāka informācija

Zemgale

Aknīstes novads

Aija Voitišķe
Aknīstes vidusskolas direktore
aija.akniste@inbox.lv
tālr. 22016140

31.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Dobeles novads

Evita Evardsone
Izglītības pārvaldes juriskonsulte
evita.evardsone@dobele.lv
tālr. 25495677

  29.10.2018.
Plašāka informācija

 

Bauskas novads

Liene Rotberga
Jaunatnes lietu speciāliste
liene.rotberga@bauska.lv
tālr. 27630665

 29.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Jelgavas pilsēta

Līvija Vilcāne
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
livija.vilcane@izglitiba.jelgava.lv
tālr. 63012464

22.10.2018.
Plašāka informācija 

 

Jelgavas novads

Gatis Kasparinskis
Izglītības un vides projektu vadītājs gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

31.10.2018.
Plašāka informācija

 

Viesītes novads

Dita Sala
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
dita.sala@viesite.lv
tālr. 22000801

  05.11.2018.
Plašāka informācija

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .